EFFEKTIVISERING OG ERGONOMI

Logistik

Skal dine varer hurtigere ud over rampen? Så kan en robot automationsløsning til håndtering af logistik opgaver på dit lager være vejen frem. Lagerrobotter kan varetage en lang række af logistik processer såsom palletering, depalletering, kartonåbning, varepluk, pakning og transport af varer i produktion eller på lager.

Mange produktions- og fremstillingsvirksomheder vil kunne opnå effektivisering med logistik robotløsninger. Særligt distributionscentre, aktører inden for detailhandlen, store webshops eller produkter i sække og kasser er oplagte til implementering af robot teknologi på dette område. Den stigende e-handel er særligt med til at sætte skub i denne udvikling.

Logistik | Bestseller kundecase | Danrobotics
Effektiv varehåndtering og kortere cyklustid

Effektivisering med lagerrobotter

Håndtering af kasser, kartoner og paller er tungt manuelt arbejde, som ofte med fordel kan varetages af lagerrobotter eller en robot automationsløsning. Eventuelt som et led i produktions- eller montageprocessen.

Det er åbenlyst, at effektivisering opnås fordi robotten kan arbejde hurtigere, og håndtere og pakke kasser som er tunge og måske uhåndterlige. Men samtidig kan robottens AI udnyttes til hurtig beregning af optimale pallemønstre af assorterede kassetyper, eller strukturering af pakning i overensstemmelse med særlige kundekrav – uden fejl.

Palleteringsrobotter kan integreres ind i arbejdsgange i både varemodtagelse og forsendelse, så indkøbte produkter og råvarer hurtigere er til rådighed til produktionen og solgte varer kan sendes hurtigere afsted. Begge dele nedbringer arealkrav til varehåndtering på lageret, da varens gennemløbstid bliver kortere.

Mobile robotter kan overtage flytning af varer og komponenter i det interne vareflow.

Fremtidssikring af driften

Bedre ergonomi på lageret

Risiko for arbejdsskader nedbringes og din arbejdsplads bliver mere attraktiv for dine medarbejdere. Medarbejderne kan nemlig i stedet for bruges til kognitivt, mere udfordrende opgaver, som er mere værdiskabende for både medarbejder og arbejdsgiver.

Manglen på arbejdskraft bliver i de kommende år en større og større udfordring for mange virksomheder, og integration af robot automationsløsninger kan fremtidssikre virksomhedens drift.

Arbejd sammen med robotterne

Kollaborative robotter

Danrobotics udvikler også cobot automationsløsninger, hvor kollaborative robotter skal kunne arbejde tæt sammen med en operatør. Det er eksempelvis processer, hvor robotten håndterer tunge løft eller ensformige gentagelser, og operatøren så udfører de resterende opgaver, der eventuelt er vanskelige at automatisere. Vi baserer blandt andet vores cobot robotløsninger på GoFa-robotten fra ABB, som kan håndtere op til 5 kilo og har en stor rækkevidde på 950 mm. Dertil giver GoFa’s 6 akser maksimal fleksibilitet i udførslen af enhver opgave. Kun fantasien sætter grænser for anvendelse af kollaborative robotter, som i dag bruges inden for blandt andet produktmontage, forarbejdning, sortering, maskinbetjening og mange andre områder. Læs mere om GoFa her.
Kontakt os

Skal vi hjælpe dig med robot automatisering?

Kontakt os og høre mere om, hvordan du kommer bedst i gang med at automatisere dine logistikopgaver.

Ring til Kim Koertsen på nummeret nedenfor eller udfyld formularen, så kontakter vi dig.

    Kim Koertsen Danrobotics