Forside > Robotløsninger > Produktion > Vision Teknologi og Inspektion
Robot vision og inspektion

Vision teknologi og inspektion

Vision teknologi anvendes i forbindelse med robot automationsløsninger og kvalitetskontrol ved produktion, logistik og montage.

Sensorer og billeder kan bruges til at give information i produktionsprocessen om, hvor  emner er placeret på et kørende produktionsbånd, så produktionsudstyret kan gribe dem korrekt. Man kan også bruge data til at detektere om varer er defekte i forbindelse med kvalitetskontrol.

For at få succes med vision teknologi er det afgørende at teknologien og programmeringen er let for medarbejderne at bruge, og at databehandlingen er så præcis, at der i kvalitetskontrollen skelnes nøjagtigt mellem defekte og godkendte emner, så hverken for få eller for mange produkter kasseres. Tilsvarende er det i produktionsprocessen afgørende, at teknologien er implementeret korrekt, for at undgå produktionsstop.

Vision Teknologi
Intelligent styring af produktionen

Hvad er vision teknologi?

Vision teknologi som anvendes i forbindelse med robot automation af produktion eller kvalitetsinspektion af emner, består typisk af et set-up af lys, optik, sensorer, vision databehandling og et kommunikationssystem.

For at optikken i systemet kan afkode de producerede emners placering og kvalitet, er det vigtigt at lyssætningen er optimal og konsistent – hverken under eller over belyst. Det betyder, at der både skal opsættes de rigtige lyskilder såvel som afskærmes fra eventuelt sollys i produktionsområdet.

Vision teknologiens evne til at databehandle korrekt og dermed kommunikere ønsket handling til produktionsudstyret – såsom afvise eller godkende produkter – er afhængig af, at de data som dannes fra optik og sensorer er korrekt og ensartet.

Scanning af kasse ve brug af Vision teknologi
Øget kvalitet og effektivitet med Robot vision

Fordele ved vision teknologi

Når man automatiserer produktions- eller montageopgaver, skal der tages højde for den kvalitetskontrol, som medarbejderne tidligere har udført som en naturlig del af det manuelle arbejde. Vision teknologi løser opgaven med kvalitetskontrol af automatiseret produktion eller montage, og som et ekstra plus med nye muligheder for sporbarhed og mere ensartet tolerancekontrol.

Systemet bliver ikke udmattet, og kan udføre en kontinuerlig høj kvalitetsinspektion, med øget effektivitet og lavere omkostninger som resultat.

Forenklet kan man sige, at vision teknologi kan løse opgaver baseret på opmåling og tolerancekontrol, aflæsning af koder til identifikation samt aflæsning af et emnes lokation.

Vision teknologi
Kontakt os

Vil du vide mere?

Danrobotics har stor erfaring med at levere vision teknologi enten som enkeltstående løsning eller som en del af en robot automationsløsning. Vores omfattende viden i forhold til komponenter og programmering sammen med vores mangeårige erfaring med forskellige produktionsmiljøer gør, at vi leverer løsninger der virker som ønsket og er lette at betjene. Kontakt Michael Dongsted og hør mere om mulighederne.

    Michael Dongsted