Sorteringsrobotter 2017-11-28T11:57:53+00:00

Sorteringsrobotter

Turnkey robot-sorteringsanlæg med visionteknologien fra INNOSORT

Tilbage i år 2013 fik direktør, Kim Koertsen, ideen til at udvikle et robotanlæg, der kunne sortere elektronikskrot. Ideen udsprang efter at flere medier begyndte at skrive om høje sorteringspriser samt stigende priser på metaller, der bruges i fremstillingen af printplader.

Det har vist sig, at elektronikskrot er mere værdifuldt end man tror. I Danmark genanvendes 80 procent af vores elektronikskrot, som indsamles fra genbrugspladser. Efter en kortere proces hvor man knuser elektronikskrottet op i mindre dele, sorteres der i dag med magneter og manuel kraft jern, printplader, aluminium, kobber og plastik fra. Det er grundstoffer, som kan genanvendes og som man nogle steder i verden begynder at betragtes som knappe ressourcer. Derudover er printplader også udstyret med f.eks. guld og kobber. Det er ikke meget, men nok til at en ren sortering af fragmenterne har en mange gange større koncentration end malm fra minedrift.

Om anlægget:
Anlægget er modulopbygget med standard industrirobotter og et scanningsmodul, som er udviklet ved at kombinere flere sensorteknologier i samme visionsystem. Anvendelsen af industrirobotter og scanningsmodulet muliggør sortering med kundetilpasset kapacitet, sorteringsgrad samt sortering i flere fraktioner. Industrirobotterne minimerer samtidig drift og vedligeholdelsesomkostningerne, da der ikke er behov for store kompressorer mm.

Fakta:
Kapacitet:  70-140 picks pr. minut, pr. robot
Fragmenter:  0-3000g / ø5-500mm
Sortering:  2-4 fraktioner pr. robot
Materialer:  Plastik, metal, batterier, print mm.
Mål (min):  5000 x 1500 mm
Kompatibilitet: Inline & offline produktion
Anvendelse: Elektronik, plastik & tekstil affald

Kontaktperson