Robotanlæg til sortering af værdifuldt elektronikskrot

ABB har i  deres kundemagasin Connect skrevet en artikel om et af DanRobotics nyere projekter, hvor et robotanlæg der kan sortere elektronikskrot er blevet udviklet.

Tilbage i år 2013 fik Direktør Kim Koertsen ideen til at udvikle et robotanlæg der kunne sortere elektronikskrot. Det var efter flere medier begyndte at skrive om høje sorteringspriser samt stigende priser på metaller der bruges i fremstillingen af printplader, at ideen udsprang. Hos Kim Koertsen er der ikke langt fra tanke til handling, og med fokus på eksekvering er DanRobotics i dag 3 år senere, klar til at kunne præsentere den første prototype i løbet af efteråret 2016. Projektet er et samarbejde med Markedsmodningsfonden. Du kan læse mere om hvad ABB skriver om projektet her:

Det har vist sig at elektronikskrot er mere værdifuldt end man lige går rundt og tror. I Danmark genanvendes 80 procent af vores elektronikskrot, som indsamles fra genbrugspladser. Efter en kortere proces hvor man knuser elektronikskrottet op i mindre dele, sorteres der i dag med magneter og manuel kraft jern, printplader, aluminium, kobber og plastik fra. Det er grundstoffer som kan genanvendes og som man nogle steder i verden begynder at betragte som knappe ressourcer. Derudover er printplader også udstyret med f.eks. guld og kobber, det er ikke meget, men nok til at en ren sortering af fragmenterne har en mange gange større koncentration end malm fra minedrift.

2017-11-24T13:24:07+00:00